bất động sản

5 LỢI ÍCH MUA NHÀ QUA MÔI GIỚI THAY VÌ TỰ MUA

lợi ích mua nhà qua môi giới thay vì tự mua

Trẻ em có quyền đứng tên sổ đỏ khi được tặng nhà không?

Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được […]

Người dưới 18 tuổi có được đứng tên sổ đỏ?

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, việc đứng tên trên sổ đỏ không hạn chế độ tuổi. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Trả lời: Khoản […]