hồ sơ

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu năm 2022 người dân cần biết

Theo luật sư, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu có 4 bước. Bên cạnh đó việc chuẩn bị hồ sơ để cấp sổ đỏ lần đầu cũng rất quan […]

Thắc mắc về hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế từ mẹ đẻ

Do đó, mẹ tôi đã đi đăng ký lại và cơ quan chức năng xuống đo đất, phạt hành chính đối với cả mẹ tôi lẫn bên bán đất. Vì […]