cấp phép

Thắc mắc về hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế từ mẹ đẻ

Do đó, mẹ tôi đã đi đăng ký lại và cơ quan chức năng xuống đo đất, phạt hành chính đối với cả mẹ tôi lẫn bên bán đất. Vì […]