Hải Dương chuyển đổi hơn 33ha đất trồng lúa sang đất khu công nghiệp

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất công nghiệp để giao cho Công ty An Phát 1 thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1.

Hải Dương chuyển đổi hơn 33ha đất trồng lúa sang đất khu công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký quyết định số 3152 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho công ty Cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách.

Quyết định nêu rõ, chuyển mục đích sử dụng hơn 51ha đất gồm 33,5ha đất trồng lúa, 0,4ha đất nuôi trồng thủy sản và các loại đất khác sang đất khu công nghiệp, cho Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 thuê để thực hiện Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN An Phát theo Quyết định chủ trương đầu tư số 212 của Thủ tướng chính phủ.

Loại đất cho Công ty An Phát 1 thuê là đất khu công nghiệp, sẽ bao gồm đất xây dựng nhà máy – kho bãi, đất trung tâm điều hành – dịch vụ, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông.

Thời hạn cho thuê đất kể từ ngày ban hành quyết định này đến ngày 17/2/2071. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất 1 lần.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích được thuê, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất…

Tin liên quan