Đất sở hữu chung có được cấp riêng sổ đỏ?

Đất đai hay nhà ở có nhiều người cùng sở hữu, việc cấp sổ đỏ sẽ thực hiện như thế nào? Việc cấp sổ đỏ riêng cho từng chủ sở hữu có thể thực hiện được hay không?

Câu hỏi của bạn đọc có nội dung:

Trước năm 2016, gia đình tôi cùng 3 người họ hàng góp tiền mua chung mảnh đất. Hiện tại, chúng tôi đang thắc mắc quy trình, thủ tục ra sao để chứng minh tài sản là thuộc sở hữu chung của cả 4 người? Sổ đỏ sẽ được cấp cho từng người hay sẽ chỉ có 1 sổ đỏ chung cho 4 người?

– Định Quang Thắng (Lò Đúc, Hà Nội)

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law trả lời bạn đọc:

Ở góc độ pháp lý, căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

tu van dat so huu chung co duoc cap rieng so do

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trường hợp của bạn có 2 hình thức cấp Giấy chứng nhận:

  • Một là, cấp Giấy chứng nhận cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.
  • Hai là, cấp chung 01 Giấy chứng nhận nếu những người sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp 01 Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu chung tài sản gắn liền với đất).

Đối chiếu với quy định pháp luật như trên, thửa đất có nhiều người sở hữu chung, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận. Như vậy, với thông tin mà bạn cung cấp, 04 người của gia đình bạn hoàn toàn được phép đứng tên và cấp sổ đỏ riêng cho mảnh đất trên.

Ngoài ra, trong trường hợp giữa 04 người có thỏa thuận khác bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật) về việc cấp 01 Giấy chứng nhận cho người đại diện nhóm người sở hữu chung mảnh đất, thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi thông tin của người đại diện sẽ được thêm dòng chú thích “Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất)”, theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

 

Truonglocland.vn tổng hợp.

Tin liên quan