Đất quy hoạch được chuyển nhượng trong trường hợp nào?

Công ty tư vấn Trường Lộc hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng trong lĩnh vực tư vấn - đầu tư bất động sản.

Ảnh minh hoạ: Dự án mở đường

Nhà thuộc diện quy hoạch, tôi có được chuyển nhượng theo quy định mới hay không? (Độc giả Chiêu Sa).

Luật sư trả lời

Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hiệu lực từ 1/1/2019) quy định: Đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nhà đất thuộc diện quy hoạch sẽ bị hạn chế một số quyền như quy định nêu trên; tuy nhiên người dân vẫn được phép chuyển nhượng.

Đồng thời, căn cứ điều 188 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng nhà đất đúng với quy định của pháp luật cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Thứ nhất, có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật Đất đai năm 2013;

– Thứ hai, đất không có tranh chấp;

– Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Thứ tư, trong thời hạn sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn Luật sư TP HCM

Truonglocland.vn trích nguồn ” Vnexpress”

Tin liên quan