Chưa đóng đủ tiền thuế, có được chuyển nhượng nhà đất không?

Theo quy định, chủ sở hữu phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước khi chuyển nhượng nhà đất.

Câu hỏi MuaBanNhaDat nhận được về việc chuyển nhượng nhà đất như sau:

“Em được một người cho 120m2 đất trong tổng diện tích của thửa đất 1000m2. Nhưng thửa đất vẫn chưa đóng hết tiền thuế. Như vậy có được chuyển nhượng nhà đất, ở đây là 120m2 đất đó cho em được không? còn nếu không được thì làm cách nào tốt nhất?”.

Theo nội dung độc giả gửi, căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, xin trả lời vấn đề chuyển nhượng nhà đất khi chưa hoàn thành thuế như sau:

Bạn không nêu cụ thể diện tích đất ở tỉnh nào, loại đất gì nên luật sư tư vấn chung cho bạn.

chua dong du tien thue, co duoc chuyen nhuong nha dat khong

Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng nhà đất, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển nhượng nhà đất. Mặt khác điều kiện để được tách thửa tặng cho bạn người sử dụng đất phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển nhượng nhà đất.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Truonglocland.vn

Tin liên quan